Wat doet een incassobureau?

Het liefst krijgt niemand te maken met een incassobureau, zowel degene die schuld heeft (schuldenaar), als de schuldeiser niet. Toch blijken incassobureaus helaas nog steeds nodig te zijn. Dat is dan ook de reden dat er vele incassobureaus bestaan. Een incassobureau kan worden ingeschakeld op het moment dat iemand een schuld heeft bij een organisatie of persoon en deze niet of niet op tijd betaalt. Wat zijn precies de taken van een incassobureau?

Wat is een incassobureau?

Nadat een incassobureau is ingeschakeld, stuurt deze één of meerdere aanmaningen (herinneringen) om te betalen. Degene met schuld moet deze aanmaningen binnen 14 dagen betalen. Een incassobureau voert dit proces uit tegen een vergoeding. Het incassobureau probeert deze vergoeding naast de hoofdsom ook bij de schuldenaar te incasseren. Een incassobureau mag geen dwangmiddelen gebruiken, maar alleen brieven sturen met verzoek tot betaling. Hiermee mag een incassobureau minder dan een gerechtsdeurwaarder. Zo mag een incassobureau ook geen beslag leggen op goederen, zoals spullen of loon. Ook mag deze geen officiële documenten als een dagvaarding uitbrengen. Meer informatie vind je op de websites van incassobureaus, zoals credifin-nederland.nl

Diensten van een incassobureau

Op het moment dat een schuldeiser een incassobureau inschakelt, wordt het volgende proces in werking gezet: Eerst moet de schuldeiser één of meerdere aanmaningen sturen. Eerder mag deze geen incassokosten bij de schuldenaar in rekening brengen. Vervolgens heeft de schuldenaar 14 dagen de tijd om alsnog te betalen. Als hij dit niet doet, worden naast de hoofdsom ook de incassokosten in rekening gebracht. In de aanmaning staat hoe hoog deze kosten zijn wanneer de schuldenaar niet of niet op tijd betaalt. Wanneer de schuldenaar vervolgens alsnog niet betaalt, kan een rechter deze veroordelen tot het betalen van de rekening plus alle kosten. Hiermee kan de schuldeiser ook een gerechtsdeurwaarder inschakelen, om te dwingen tot betalen.