Hoe kan je een autoverzekering afsluiten? 

Voor iedereen die met zijn of haar auto op de Nederlandse wegen wenst te rijden geldt dat er een autoverzekering dient te worden afgesloten. Ondanks het feit dat het op het eerste gezicht lijkt alsof dit gewoon één enkele verzekering is, is dat in de praktijk niet correct. In werkelijkheid gaat het namelijk om een verzameling van verzekeringen die kunnen worden afgesloten. We maken daarbij in ieder geval een onderscheid tussen drie verschillende opties, namelijk: 

  1. De WA-verzekering; 
  1. De WA+ beperkt cascoverzekering; 
  1. De WA+ volledige cascoverzekering; 

Voor de drie bovenstaande verzekeringen geldt dat ze in de basis zorgen voor het verzekeren van een auto. Het kan daarbij echter niet alleen gaan om je eigen auto, maar ook om deze van derden. Dat klinkt misschien op het eerste gezicht wat vreemd, maar dat is het helemaal niet. Ook wanneer jij verwijtbare schade aanricht aan derden moet je er namelijk rekening mee houden dat deze door jou dient te worden vergoed. Het spreekt dan ook voor zich dat je er altijd goed aan doet om je hier gepast tegen te laten verzekeren. Sterker nog, het is bij wet verplicht in Nederland.  

De WA-verzekering is dus wettelijk verplicht?  

Het is zo dat er in de praktijk slechts voor één type autoverzekering sprake is van een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij dan om de zogenaamde WA-verzekering. Het is van belang om te weten dat je bij een dergelijke verzekering niet kan rekenen op een dekking van schade aan de auto waar je zelf mee aan het rijden bent. Deze verzekering wordt dan ook afgesloten voor de situatie waarin je schade toebrengt aan derden waar jij dus voor verantwoordelijk bent. De aanwezigheid van enkel en alleen een verzekering voor derden brengt voor- evenals nadelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel heeft te maken met het feit dat de premie zeer laag kan worden gehouden. Het belangrijkste nadeel is dat schade aan jouw eigen auto niet wordt gedekt.  

Voor de WA autoverzekering geldt eigenlijk dat ze de basis vormt voor alle verschillende autoverzekeringen welke op de markt zijn terug te vinden. Met andere woorden, ook wanneer je een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering afsluit zal je tot de vaststelling komen dat deze in de basis bestaan uit de WA-dekking voor derden. Dit gezegd hebbende zal je in dat geval natuurlijk wel degelijk kunnen rekenen op een aantal aanvullende dekkingen. Die ontdek je hieronder.  

Welke andere autoverzekeringen bestaan er nog?  

Dat er buiten de WA-verzekering nog sprake is van tal van andere autoverzekeringen zal snel duidelijk worden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is namelijk een vergelijking uitvoeren. De tweede type verzekering die je voor een auto kan afsluiten is de zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die het mogelijk maakt om niet alleen schade aan derden in te laten dekken, maar ook schade waar je eigen auto in verschillende situaties mee te maken kan krijgen. Enkele dekkingen die worden voorzien in deze verzekering zijn: 

  1. Glasschade; 
  1. Schade door diefstal;  
  1. Vandalisme aan het voertuig; 
  1. Aanrijdingen met wilde dieren;  
  1. Joyriding; 
  1. Brand- en explosie schade;  

Voor de WA+ beperkt cascoverzekering geldt dat ze er bekend om staat een razend populaire verzekering te zijn. Dat is het resultaat van het feit dat ze boven op de dekking voor derden ook nog aanvullende dekkingen voor eigen schade aanbiedt. Dit gezegd hebbende blijft de premie wel merkelijk lager in vergelijking met de zogenaamde allrisk. Dit maakt ze uiteraard voor veel meer mensen een behoorlijk stuk toegankelijker. Zoveel is absoluut wel zeker.  

Wat is de meest uitgebreide autoverzekering? 

Wil je alleen maar genoegen nemen met de meest uitgebreide autoverzekering die op de markt aangetroffen kan worden? Dan zal je wellicht willen kiezen voor de WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk. Voor deze autoverzekering geldt dat ze je de meest complete dekkingen weet aan te bieden. Dat is natuurlijk altijd geweldig, alleen moet je er hierbij wel rekening mee houden dat ook de periodieke verzekeringspremie behoorlijk hoog kan zijn gelegen. Dit maakt ze niet voor iedereen en ook zeker niet in elke situatie even interessant, integendeel.  

Denk je eraan om een allrisk autoverzekering af te sluiten? Dan is dat het interessantst wanneer je ervoor hebt gekozen om een nieuwe (dure) auto aan te schaffen. Heb je gekozen voor een voordeliger voertuig? In dat geval wordt dat al snel een compleet ander verhaal. Je loopt in dat geval namelijk het risico dat de premie niet opweegt tegen het mogelijke risico dat je loopt. Dit is zeker een zeer belangrijk gegeven wanneer je een allriskverzekering wenst af te sluiten. 

Die andere verzekeringen zijn dus niet verplicht? 

Vanuit wettelijk oogpunt is het zo dat enkel en alleen de WA-verzekering een bij wet verplichte verzekering is. Dit gezegd hebbende is het van belang om er rekening mee te houden dat andere verzekeringen weliswaar nog steeds opgelegd kunnen worden door andere partijen. Het gaat hierbij voor wat de autoverzekering betreft dan vooral om de allriskverzekering. Voor deze verzekering geldt dat er vaak een verplichting voor geldt wanneer de eigenaar van de auto ervoor heeft gekozen om een lening of een leasing af te sluiten voor het voertuig in kwestie. Gedurende de looptijd van bijvoorbeeld het leasingcontract ben je dan wettelijk verplicht om de allrisk in stand te houden.  

Dat bovenstaande het geval kan zijn wordt door veel mensen in eerste instantie op een vervelende manier onthaald. Dat is echter nergens voor nodig. Dat de allrisk autoverzekering in deze situatie doorgaans verplicht wordt is in eerste instantie het geval omdat jouw persoonlijke financiële situatie op die manier kan worden beschermd. Mocht er onverhoopt een ongeval gebeuren met de auto waardoor deze in haar totaliteit verloren gaat kan dat jou immers opzadelen met een aantal vervelende gevolgen. Dat wil je uiteraard koste wat het kost voorkomen. In ieder geval, hou er dus rekening mee dat in bepaalde gevallen ook een andere, meer uitgebreide autoverzekering verplicht kan zijn. Het is absoluut van belang om hier de nodige aandacht aan te besteden op Alpina.nl