Wanneer heeft u recht op een bouwdepot?

bouwdepot

Dit artikel gaat over het bouwdepot. Wat is dat precies? Wanneer kunt u daar aanspraak op maken? Als we het vervolg hebben over een depot, dan wordt daar een bouwdepot mee bedoeld.

bouwdepot

Wat is een depot?

Een depot is een pot geld dat is bedoeld voor de financiering van een nieuwbouw of een verbouwing. We richten ons hier op die laatste. U koopt een bestaande woning met het plan om een verbouwing te doen. Er zijn verschillende manieren om die te financieren. Een zogenoemd depot is een van de opties. De verbouwingskosten worden dan meegenomen in de hypotheek van de woning. Het deel voor de verbouwing komt in een apart depot terecht. Dat depot blijft twee jaar lang beschikbaar. U lost maandelijks op het totaal af, dus inclusief depot. Als u geen gebruikmaakt van het depot, dan wordt dat geld van uw hypotheek afgetrokken. In het geval u binnen de periode van twee jaren de verbouwing hebt afgerond, dan kunt u dan de rekening opheffen. Dat geldt ook als u tenminste 4 maanden geen gebruik heeft gemaakt van het depot of het geld op is.

Wanneer kunt u aanspraak maken op een depot?

Er zijn voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een depot, zoals:

  • De geplande verbouwing moet een echte verbetering van de woning zijn. Bij het verstrekken van een depot wordt ervan uitgegaan dat de waarde van de woning daadwerkelijk omhoog gaat.
  • Wat u met geld uit het depot gaat realiseren, moet aan de woning vastzitten. Als de verbouwing gereed is, kan het gerealiseerde alleen met breekwerk worden verwijderd.
  • Uw inkomen moet uiteraard voldoende zijn om de hypotheek, inclusief depot, te kunnen aflossen.
  • U dient de facturen van het bedrijf dat de verbouwing doet bij de hypotheekverstrekker in te leveren. Die worden dan uit het depot betaald.
  • Het totaal van de hypotheek en het depot mag niet hoger zijn 100% van de waarde van de woning na de verbouwing. Daarvoor heeft u een taxatierapport nodig.