Bezwaar WOZ en het nut ervan

Salaris

Sinds 1994 berekent de gemeente de WOZ waarde voor je. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en heeft betrekking op de waarde van je onroerend goed (bijvoorbeeld een bedrijfspand of woning). Mocht je het niet eens zijn met de hoogte van de WOZ waarde, dan behoort een bezwaar WOZ tot de mogelijkheden. Je ontvangt de WOZ elk jaar rond maart in een waardebeschikking. Deze is gebaseerd op de peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. Het kan zo zijn dat de WOZ waarde nogal fluctueert en het volgende jaar ineens veel hoger is. Dat betekent dan ook dat je direct veel meer moet afdragen aan belastingen zoals eigenwoningforfait, vermogensbelasting, erfbelasting, rioolheffing, waterschapsbelasting en onroerendezaakbelasting. Mocht je bezwaar WOZ door de gemeente worden goedgekeurd, dan voel je dit direct in je portemonnee.

Mogelijkheden van een bezwaarprocedure

Het lijkt veel gedoe om een bezwaarprocedure op te starten en veel mensen zijn in de veronderstelling dat een bezwaar waarschijnlijk toch niet wordt gehonoreerd. Dit zijn misvattingen. Zeker als je de hulp inschakelt van een specialist, is de kans dat je bezwaar WOZ wordt gehonoreerd erg groot. Wist je dat de gemiddelde besparing per jaar voor een huizenbezitter op ruim 270 euro ligt? Met deze wetenschap is het best opmerkelijk te noemen dat op dit moment slechts 2% van de huiseigenaren van bezwaar maakt. Zeker als je samenwerkt met een professionele partij, heb je vooraf al een goed beeld van de mogelijke besparing en de kans van slagen. Laat je daarom eens goed informeren over de mogelijkheden en bewijs je portemonnee een dienst!

Hoe dien je een bezwaar WOZ in?

Het is ten eerste van belang dat je tijdig bezwaar WOZ aantekent. De algemene stelregel is dat je binnen anderhalve maand (zes weken) nadat je de beschikking hebt ontvangen bezwaar aantekent. De gemeente zal dan binnen enkele weken met een reactie komen. Als je het gehele proces uitbesteedt, dan kost het jou bovendien amper tijd. Je levert de waardebeschikking aan, eventueel aangevuld met een taxatierapport. Daarna geef je de taxateur groen licht om de procedure op te starten. Jouw werk is dan al gedaan, je kunt vervolgens rustig achterover hangen en (hopelijk) een mooie besparing tegemoet zien.   

Hoe groot is de kans van slagen?

Als je je laat bijstaan door een professional, dan neemt de kans van slagen verder toe. Zij weet immers precies welke stappen genomen moeten worden voor een succes bezwaar WOZ. Vooraf kan ze bovendien al goed inschatten of er een kans van slagen is en hoe hoog de mogelijke besparing is. Zo kun je zelf een weloverwogen besluit maken om wel of geen procedure op te starten. De kans van slagen neemt nog verder toe wanneer je goede argumenten voor een lagere WOZ waarde hebt. Je kunt hierbij denken aan achterstallig onderhoud van de woning, een verslechterende buurt of een bestemmingsplan met nadelige gevolgen voor de waarde van je woning. Kortom, wil je de mogelijkheden van een bezwaar WOZ weten? Laat het ons dan snel weten!